Barangaroo 

Sydney, Australia

Sydney University - Australian Institute of Nano Science

Sydney, Australia

ICC Sydney

Sydney, NSW